Psychoprofilaktyka

„BYĆ WOLNYM OD NAŁOGÓW”

Oferta zajęć profilaktycznych dla szkół i innych grup docelowych

Zapraszamy do korzystania z oferty szkoleń i warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w szkołach i placówkach wychowawczych. Scenariusze zajęć powstają w oparciu o rekomendowane programy profilaktyczne i mają na celu wspieranie placówek oświatowych w realizacji działań profilaktycznych, propagują życie wolne od nałogów, uczą jak dokonywać wyborów prozdrowotnych, oddziałują poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości i odkrywanie osobistej godności oraz pomagają rozwijać postawy prospołeczne. Ponadto uczestnictwo w zajęciach umożliwia młodzieży aktywny udział w świadomym kształtowaniu  postaw, poglądów i opinii wobec środków odurzających.

Szczegółową tematykę oraz ilość spotkań ustalamy z Państwem indywidualnie, w zależności od potrzeb. W czasie realizacji działań w Państwa placówce istnieje możliwość dokonania diagnozy środowiska pod kątem występowania zjawiska zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież.

Główne zagadnienia poruszane podczas zajęć dla dzieci i młodzieży:

 • Epidemiologia i przyczyny sięgania po substancje odurzające
 • Skutki fizyczne, psychiczne i społeczne używania środków psychoaktywnych
 • Mechanizmy i etapy procesu uzależnienia
 • Postawy i fałszywe przekonania na temat zażywania środków psychoaktywnych
 • Mechanizmy dokonywania wyborów
 • Elementy sprzyjające rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, kształtowaniu pozytywnej samooceny, radzenia sobie z przykrymi emocjami i z presją grupy

Główne zagadnienia poruszane podczas zajęć dla dorosłych (rodziców, opiekunów, nauczycieli):

 • Epidemiologia i przyczyny występowania zachowań ryzykownych wśród młodzieży
 • Zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród młodzieży – wpływ czynników chroniących
 • Fałszywe przekonania młodzieży na temat zażywania środków psychoaktywnych
 • Sygnały mogące świadczyć o zażywaniu substancji psychoaktywnych
 • Sposoby postępowania z dzieckiem używającym substancji odurzających

Cena:
150 – 200 zł/godz. dydaktyczna (szkolenie dla rodziców/nauczycieli)
200 – 300 zł godz. dydaktyczna (szkolenie dla uczniów)

Akceptuję
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Umożliwiają one prawidłowe działanie silnika strony. Każdy ma możliwość wyłączenia akceptacji cookies w ustawieniach swojej przeglądarki www, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. RODO - informacja dla klientów.